Stal mäs­sings­lam­pa från kul­tur­hus – åta­las

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

LANDVETTER: I mars för­ra året tras­ka­de en man i 40-års­ål­dern ut från Landvetter kul­tur­hus med en väs­ka. I den fanns en mäs­sings­lam­pa värd drygt 4 000 kro­nor. Men då man­nen pre­cis in­nan ha­de fått ett nytt lå­ne­kort så var det in­te sär­skilt svårt för per­so­na­len att för­kla­ra för po­li­sen vem den miss­tänk­te för­ö­va­ren var.

I för­hör har man­nen för­ne­kat brott och han sä­ger sig in­te min­nas vad han gjor­de den ak­tu­el­la da­gen. En­ligt kul­tur­hus­che­fen har Landvetter kul­tur­hus drab­bats av lik­nan­de brott vid fle­ra till­fäl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.