Ny jobb­mäs­sa in­tar Par­til­le are­na

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

PAR­TIL­LE: För­ra året kom mer än 30 ar­bets­gi­va­re och 1 700 ar­bets­sö­kan­de. Nu an­ord­nar Par­til­le are­na jobb­mäs­sa i år igen. 28 feb­ru­a­ri kom­mer drygt 40 ar­bets­gi­va­re till are­nan och er­bju­der bå­de som­mar­jobb och tills­vi­da­re­an­ställ­ning­ar.

Kommunerna Par­til­le och Här­ry­da kom­mer att ha re­pre­sen­tan­ter på plats för att er­bju­da jobb in­om bland an­nat sko­la, äldre­omsorg och funk­tions­hin­der­verk­sam­het. Mäs­san ar­ran­ge­ras av Ar­bets­för­med­ling­en, Fö­re­ta­gar­na och oli­ka en­he­ter in­om Par­til­le kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.