Tre ska­da­de i dra­ma vid NSA:s hög­kvar­ter

Göteborgs-Posten - - VÄRLDEN -

USA: Fle­ra per­so­ner ska­da­de när en bil för­sök­te for­ce­ra en­trén till den ame­ri­kans­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten NSA:s hög­kvar­ter i Fort Me­a­de i del­sta­ten Ma­ry­land i går. Po­li­sen be­trak­tar dock in­te hän­del­sen som ett terror­dåd. Tre män greps se­dan de kört in med en stads­jeep i en be­tong­mur vid en­trén till an­lägg­ning­en. En av de tre ska­da­des och har förts till sjuk­hus. Yt­ter­li­ga­re två per­so­ner, en an­ställd vid NSA och en för­bi­pas­se­ran­de, vår­das ock­så på sjuk­hus.

En­ligt FBI öpp­na­de vak­ter eld mot bi­len. Det är okänt om det fanns va­pen i bi­len. (TT-AFP-Reu­ters)

Bild: WUSA TV-9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.