Far­tygso­lyc­ka ska­par ny typ av mil­jö­hot

Göteborgs-Posten - - VÄRLDEN -

KI­NA: Ett näs­tan osyn­ligt – och unikt – mil­jö­hot tor­nar upp sig över Öst­ki­ne­sis­ka sjöns fis­ke­vat­ten. En re­kord­last av kon­den­sat, en lät­ta­re rå­ol­ja, var in­blan­dad i en far­tygska­ta­strof när det irans­ka tank­far­ty­get San­chi brann ute till havs i januari. Till skill­nad från tung rå­ol­ja läg­ger sig kon­den­sat in­te som en skim­ran­de hin­na på vat­ten­y­tan, vil­ket för­svå­rar över­vak­ning och be­gräns­ning av sprid­ning­en.

– Det är en stor ka­ta­strof. Den på­ver­kar fisk och havsmil­jö i stort, men det finns ock­så en häl­so­a­spekt för män­ni­skor som äter av fis­ken, sä­ger Ing­er Näslund på Världs­na­tur­fon­den WWF. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.