Barna­fö­dan­de ska ökas med pil­ler

Göteborgs-Posten - - VÄRLDEN -

THAILAND: Thailand tar kraft­tag mot det mins­kan­de barna­fö­dan­det. Ge­nom att de­la ut vi­ta­min­tablet­ter vill thai­länds­ka myn­dig­he­ter för­sö­ka få bukt med de lå­ga fö­del­se­ta­len, som gått från över sex barn per kvin­na 1960 till 1,5 barn 2015. Pill­ren, som de­la­des ut i Bang­kok på al­la hjär­tans dag, in­ne­hål­ler folsy­ra och järn. De är för­pac­ka­de i ro­sa as­kar, med ett in­struk­tions­blad som upp­ly­ser om sun­da va­nor som ska för­bätt­ra möj­lig­he­ten att bli gra­vid. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.