Ro­man­cedrott­ning till Bok­mäs­san

Göteborgs-Posten - - KULTUR -

LITTERATUR: Brit­tis­ka för­fat­ta­ren Sa­rah Mor­gan har sålt mer än 15 mil­jo­ner böc­ker. Nu kom­mer hon till Bok­mäs­san i Gö­te­borg.

– Sa­rah Mor­gan är en av vår tids sto­ra, mo­der­na och träff­säk­ra ro­man­ce­för­fat­ta­re och är i dag känd för bland an­nat sin hyl­la­de New York-se­rie. Hon har en stor lä­sek­rets och många svens­ka föl­ja­re som hon ser fram emot att träf­fa i Gö­te­borg, sä­ger Ca­ri­na Nuns­tedt, för­lags­chef på Har­per Col­lins Nor­dic i ett press­med­de­lan­de.

I ju­ni släpps Sa­rah Mor­gans nya ro­man Kons­ten att be­va­ra en hem­lig­het. Den kret­sar kring tre ge­ne­ra­tio­ner av fa­mil­jen Ste­wart, som ska till­bringa som­ma­ren i Mart­has Vi­ney­ard, där gam­la fa­mil­je­hem­lig­he­ter och star­ka käns­lor bubb­lar upp.

Bland böc­ker­na som Sa­rah Mor­gan skri­vit finns Kys­sar i New York, Sömn­lös på Man­hat­tan och Mi­rak­let på Fem­te Ave­nyn.

Årets Bok­mäs­sa hålls 27-30 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.