Ek­stedt gör mat­do­ku­men­tär på Vi­aplay

Göteborgs-Posten - - KULTUR -

TV: Four hands me­nu. Det är ti­teln på en ny, kom­man­de do­ku­men­tär­se­rie på Vi­aplay, skri­ver Ex­pres­sen.

I de sex av­snit­ten ska den svens­ke stjärnkoc­ken Niklas Ek­stedt ta med tit­tar­na bakom ku­lis­ser­na i mat­värl­den, ge­nom att la­ga mid­dag med and­ra toppkoc­kar.

”En så kal­lad ’four hands me­nu’ är ett ex­i­ste­ran­de och po­pu­lärt be­grepp bland oss koc­kar. För mig har det all­tid bli­vit grym­ma mö­ten där ovän­ta­de idéer och spän­nan­de sam­tal upp­stått. I pro­gram­met mö­ter jag en kock som är väl­digt olik mig och vi är va­na vid helt oli­ka rå­va­ror och tek­ni­ker”, sä­ger Ek­stedt till tid­ning­en.

Pro­gram­met har pre­miär i höst. Niklas Ek­stedt har tidigare bland an­nat lett Niklas mat i SVT. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.