Do­lo­res Ha­ze till mans­fri fes­ti­val

Göteborgs-Posten - - KULTUR -

MU­SIK: Fes­ti­va­len Sta­te­ment, som stäng­er ute cis-män och rik­tar sig till kvin­nor, trans­per­so­ner och ic­ke­bi­nä­ra, av­slö­ja­de un­der ons­da­gen fy­ra nya ak­ter i sin ar­tistupp­ställ­ning: Shi­rin, Zha­la, Do­lo­res Ha­ze, och Ste­get-Ma­til­da Sjö­ströms so­lo­pro­jekt Det brinner.

– Vi tyc­ker att fes­ti­va­len är ett grymt ini­ti­a­tiv som verk­li­gen be­hövs som mot­vikt till den verk­lig­het vi le­ver i, sä­ger Do­lo­res Ha­ze i ett press­med­de­lan­de.

Tidigare känt är att Fri­da Hyvö­nen, Joy, Ta­mi T och Ka­rim & Ka­ram ska upp­trä­da på Sta­te­ment, som äger rum 31 au­gusti till 1 sep­tem­ber på Ba­nan­pi­ren i Gö­te­borg.

Bild: FRED­RIK SANDBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.