En­kel pre­miär­se­ger – nu väntar Ka­na­da

Göteborgs-Posten - - SPORT -

OS-pre­miä­ren slu­ta­de med en lätt 9–3-se­ger mot Dan­mark. I näs­ta match väntar me­dalj­kon­kur­ren­ten Ka­na­da.

OS-de­bu­tan­ter­na i lag Anna Has­sel­borg vi­sa­de inga som helst ner­ver i öpp­nings­mat­chen mot Dan­mark i Gang­neung cur­ling­cen­ter i Syd­ko­rea.

Lugnt, sä­kert och me­to­diskt ut­nytt­ja­de spe­lar­na dans­kor­nas miss­tag – i förs­ta och i tred­je om­gång­en – och gick upp till en 3–0-led­ning.

– Ja, det kän­des som att vi var li­te när­ma­re i kom­mu­ni­ka­tion, isläs­ning och hur vi la­de dit ste­nar­na. Vi ha­de snäp­pet bätt­re koll, sa­de So­fia Ma­bergs i det svens­ka la­get. MED TVÅPOÄNGAREN I fem­te tog Sve­ri­ge ett klart grepp om mat­chen och med en ny tvåa i den föl­jan­de om­gång­en var mat­chen i prin­cip över. Ef­ter än­nu en tvåa, i åt­ton­de om­gång­en, gav Dan­mark upp.

– Det var su­per­skönt och su­per­vik­tigt att vi fick kom­ma in med en bra start, sa­de So­fia Ma­bergs.

– Det var en sta­bil match, en skön första­match.

För de­bu­tan­ter­na Anna Has­sel­berg, Sa­ra McMa­nus och Ma­bergs, samt OS-er­far­na Ag­nes Knochen­hau­er, var det även ett bra is­test in­för tors­da­gens mö­te med me­dalj­kon­kur­ren­ten Ka­na­da.

– Vi fick slå många oli­ka slag och fick lä­ra oss isen. Det kän­des väl­digt bra, sa­de Ma­bergs.

Hur ser du på mat­chen mot Ka­na­da?

– Det är en tuff match, ab­so­lut. Det är ett av de svå­ras­te la­gen vi kom­mer att mö­ta. Vi mås­te gå ut på tå och verk­li­gen ta va­ra på vad vi lär­de oss av den här mat­chen, och så ska vi se till att ge dem en match.

Bild: ANDRE­AS HILLERGREN

EN­KEL SE­GER. So­fia Ma­bergs sat­te to­nen för den svens­ka pre­miär­se­gern med att släp­pa lag Has­sel­borgs förs­ta sten i OS-sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.