FN var­nar för pi­lot­brist

Göteborgs-Posten - - EKONOMI -

Det mås­te ut­bil­das 620 000 pi­lo­ter fram­ö­ver för att mö­ta ef­ter­frå­gan i flyg­bran­schen, en­ligt FN:s luft­farts­or­ga­ni­sa­tion ICAO. 80 pro­cent av des­sa mås­te ut­bil­das till dess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.