Bäs­ta tv-ap­pa­ra­ten till OS-täv­ling­ar­na

Göteborgs-Posten - - KONSUMENT -

ELEKTRONIK: Råd & Rön har ge­nom­fört ett stort test av to­talt 166 tv-ap­pa­ra­ter. Vin­na­ren blev LG:s OLED 55B7V, tätt följt av dess sys­kon OLED 55C7V. Bäg­ge ap­pa­ra­ter lär läm­pa sig väl för skrid­sko­skär och snö­fling­or, ef­tersom de fick höga be­tyg för så­väl bild- som ljud­kva­li­tet. And­ra pa­ra­met­rar tid­ning­en mätt är ex­em­pel­vis han­ter­bar­het, ener­gi­för­bruk­ning och in­spel­nings­funk­tion.

Pre­cis ut­an­för pall­plats åter­finns förs­ta mo­del­len med ett pris un­der 10 000 kro­nor. Även den är från LG, mo­dell 55SJ800V.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.