Hi­sto­riskt och fult på vå­rens bal­kong­er

Göteborgs-Posten - - KONSUMENT -

VÄX­TER: Har du re­dan bör­jat tit­ta i frö­ka­ta­lo­ger och dröm­ma om att flyt­ta ut på bal­kong­en? Den ur­ba­na sti­len för­vän­tas bli en bland­ning av snyggt och ful samt gam­malt och nytt.

– Pre­cis som mo­det gett oss fär­digslit­na, tra­si­ga jeans och fär­dig­ned­smut­sa­de gym­pa­do­jor, sä­ger Eri­ka Wal­lin, pro­jekt­le­da­re på Bloms­ter­främ­jan­det.

Hon tror att året kom­mer att präglas av grö­na väx­ter, hi­sto­ris­ka sor­ter och fan­ta­si­ful­la växt­kom­bi­na­tio­ner i av­ska­la­de mil­jö­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.