Fej­ka­de kon­ton i so­ci­a­la me­di­er

Göteborgs-Posten - - VÄRLDEN - Käl­lor: THE NEW YORK TI­MES, TT

■ Så många som 48 mil­jo­ner kon­ton på Twit­ter kan va­ra fejk­kon­ton som in­te har någ­ra rik­ti­ga an­vän­da­re bakom sig, så kal­la­de bo­tar. Det skul­le va­ra 15 pro­cent av al­la an­vän­da­re. Or­det bot kom­mer från ro­bot.

■ Fa­ce­book har be­dömt att det kan fin­nas uppe­mot 60 mil­jo­ner bo­tar re­gi­stre­ra­de på Fa­ce­book.

■ Un­der vin­tern har ti­o­tu­sen­tals så kal­la­de porr­bo­tar rik­tat in sig mot svens­ka Twit­te­ran­vän­da­re och bör­jat spri­da län­kar till porr­si­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.