HK Drott ska räd­das – Gess­le hjäl­per till

Göteborgs-Posten - - SPORT -

HANDBOLL: Den an­ri­ka hand­bolls­klub­ben Drott – med el­va SM-guld på herr­si­dan – ser ut att räd­das från kon­kurs, rap­por­te­rar lo­ka­la me­di­er. Skul­den på cir­ka 370 000 kro­nor kan nu be­ta­las in.

– När de peng­ar­na är på kon­tot drar Skat­te­ver­ket till­ba­ka sin kon­kur­san­sö­kan. I te­o­rin är kon­kurs­ho­tet upp­hävt just nu, sä­ger trä­na­ren och eldsjä­len Claes An­ders­son till P4 Halland.

För­u­tom att pri­vat­per­so­ner och and­ra ak­tö­rer bi­dra­git med peng­ar har ar­tis­ten Per Gess­le skänkt bland an­nat sig­ne­ra­de böc­ker och cd-ski­vor. Klub­ben säl­jer nu lot­ter där Gess­les pry­lar ut­gör vins­ter­na.

– Att Per Gess­le vill hjäl­pa oss när nö­den är som störst ty­der på ett hjär­ta för klub­ben, vil­ket känns su­ve­ränt bra, sä­ger sty­rel­se­ord­fö­ran­de Ro­ger Woh­lin till Kvälls­pos­ten.

Drotts herr­lag spe­lar i nu­me­ra i di­vi­sion 1 söd­ra och dam­la­get hu­se­rar i all­svens­kan. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.