De­bat­tö­ren:

Göteborgs-Posten - - DEBATT -

Dan Adolp­h­son Björck eko­nom AMF

Mer de­batt!

■ Gäng­vål­det är i hög grad ett folk­häl­so­pro­blem, skri­ver Sven-Åke Lind­gren. Utri­kes­po­li­tik.

■ För en fe­mi­nis­tiskt re­ge­ring finns det fort­fa­ran­de myc­ket kvar att be­vi­sa, skri­ver Yas­mi­ne Po­sio Nils­son (V).

■ Ing­et ta­lar för att Väst­län­ken or­sa­kar sätt­nings­ska­dor, skri­ver Gö­ran Säll­fors. gp.se/nyheter/ de­batt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.