Hus­håll­nings­säll­ska­pet

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

Förs­ta Hus­håll­nings­säll­ska­pet bil­da­des 1791 på Got­land för att få bukt på miss­växt och svält och få ny kun­skap om en mer ra­tio­nell livs­me­dels­pro­duk­tion.

I dag finns 17 fri­ståen­de säll­skap över he­la lan­det med drygt 700 med­ar­be­ta­re.

Har bland an­nat ta­git fram ap­par­na Mat­glad, Mat­glad-helt-en­kelt och hem­si­dan Mat, min­nen och mu­sik, där re­cept var­vas med till­hö­ran­de bil­der och mu­sik.

Ap­par­na, som ock­så är kost­nads­fria, är i dag ned­lad­da­de cir­ka 145 000 gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.