Vad hän­der i ”Strang­er things”?

Game of Thrones - - SIDAN 1 -

Fej­ka­de fin­nar

Förr var det svå­ra­re att re­tu­sche­ra bort ska­van­ker i skå­de­spe­lar­nas hy. Så de unga skå­de­spe­lar­na i ”Strang­er things” fej­ka­de fin­nar och oren hy med hjälp av smink.

Fö­na­de fri­sy­rer

Många minns den med skräck. Nan­cys coo­la pojk­vän Ste­ve har den ty­piskt fö­na­de och spray­a­de 80-tals­fri­sy­ren som dog en tyst död när år­tion­det tog slut.

80-tals­hits

Se­ri­en är full med tids­ty­pis­ka lå­tar. The Clas­hs ”Should I stay or should I go” lö­per som en röd tråd ge­nom sä­song­en. Även ”Hazy sha­de of winter” med The Bang­les, ”Wai­ting for a girl li­ke you” med

Fo­rei­gner och ”Afri­ca” med To­to.

Rätt skå­de­spe­la­re

Wi­no­na Ry­der (Joyce) och Matt­hew Mo­di­ne (Dok­tor Martin Bren­ner) var två av 80-ta­lets störs­ta skå­dis­namn. En­ligt upp­gift var det ett med­ve­tet val från se­ri­e­ma­kar­na att väl­ja skå­de­spe­la­re från rätt år­tion­de för att ge

se­ri­en hög­re tro­vär­dig­het.

Bland­band

Långt in­nan Spo­ti­fy såg da­gens ljus var egen­gjor­da bland­band gre­jen. När Will är åter­fun­nen och lig­ger på sjuk­hus för­sö­ker hans bror Jo­nat­han pig­ga upp ho­nom med sin egen kas­sett­mix.

Foto: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.