Hus:

Nå­got är ud­da med nord­bor­na

Game of Thrones - - SIDAN 1 -

De har ett näs­tan ohäl­so­samt nä­ra band med si­na hus­djur de här Stark-bar­nen. Näs­tan som att de kan kän­na dju­ren. För­må­gan kal­las ”war­ging” och vi­sar sig hos ett få­tal ätt­ling­ar till de förs­ta män­ni­skor­na, det vill sä­ga nord­bor­na och vild­ling­ar­na.

En warg kan gå in i ett djurs kropp och sty­ra dess hand­ling­ar.

En del, som Bran, kan även gå in i and­ra män­ni­skor, men det är väl­digt ovan­ligt. Han är även en ”gre­en­se­er”. Det be­ty­der att man i dröm­mar kan se fram­tid, då­tid och nu­ti­da händelser som sker där man själv in­te fy­siskt är.

Det här är hus Stark Ed­dard Stark Jon Snow Ca­telyn Stark San­sa Stark Lyanna Stark Arya Stark Benjen Stark Bran­don Stark Den tre­ög­da kor­pen. Foto: HBO Robb Stark Ric­kon Stark

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.