Hus:

En oäk­ting den nu en­da kvar­le­van­de

Game of Thrones - - SIDAN 1 -

Ät­ten Ba­rat­he­on är ett nu­me­ra ut­dött hus i Wes­te­ros. Det ur­sprung­li­ga Ba­rat­he­on-fäs­tet är Storm’s end, men se­dan ät­ten blev ri­kets kung­a­hus har de ta­git över den gam­la Tar­ga­ry­enön Dra­gon­sto­ne, sam­ti­digt som kung­en styr från King’s Lan­ding. När Ro­bert tog över järn­tro­nen la han till en guld­kro­na kring hjor­tens hals på de­ras va­pen­mär­ke, för att be­teck­na de­ras nya sta­tus som kung­a­hus.

När de fem kung­ar­nas krig bör­ja­de ef­ter Ro­bert Ba­rat­he­ons död, blev fa­mil­jen upp­de­lad i tre se­pa­ra­ta frak­tio­ner: en ledd av Ro­berts på­ståd­de son Joff­rey; en an­nan ledd av Ro­berts yng­re bror Stan­nis; och en tred­je ledd av hans yngs­te bror, Ren­ly. Se­dan bå­de Ren­ly och Stan­nis dött – och även de på­ståd­da Ba­rat­he­on­bar­nen Joff­rey, Myr­cel­la och Tom­men – är den nu en­da kvar­le­van­de av Ba­rat­he­on-blod i se­ri­en Gendry, Ro­berts oäk­te son. I böc­ker­na finns fler oäk­ting­ar kvar.

Käl­la: AWOIAF.WES­TE­ROS.ORG

Ham­ma­ren som Ro­bert Ba­rat­he­on slogs med lik­nar

näs­tan en spik­klub­ba.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.