Hus:

Styr­de i tre­hund­ra år

Game of Thrones - - SIDAN 1 -

Ät­ten Tar­ga­ry­en är ett fö­re det­ta stort hus i Wes­te­ros och var det härs­kan­de kung­li­ga hu­set i tre år­hund­ra­den, in­nan det slogs ner un­der Ro­berts upp­ror och Ba­rat­he­on er­sat­te dem på tro­nen.

De få över­le­van­de fa­mil­je­med­lem­mar­na flyd­de i ex­il.

Hus Tar­ga­ry­en, som för när­va­ran­de är ba­se­rat i Es­sos, vill åter­ta mak­ten från fa­mil­jen Lan­nis­ter, som for­mellt er­sat­te Ba­rat­he­on som det kung­li­ga hu­set i Wes­te­ros ef­ter att Cer­sei Lan­nis­ter spräng­de sept of Bae­lor.

Käl­la: WIRED.COM, MASHABLE.COM Dae­ne­rys stöt­te ihop med en ny dot­hra­ki-stam i bör­jan av sjät­te sä­song­en – och till­fång­a­togs. Foto: HBO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.