Hus:

Gif­te in sig i mak­tens kor­ri­do­rer

Game of Thrones - - SIDAN 1 -

Ät­ten Mar­tell av Sun­spe­ar är ett en­ligt la­gen ut­dött hus i Wes­te­ros som re­ge­ra­de över halvön Dor­ne i sö­der.

Fa­mil­jen Mar­tell blev ald­rig be­seg­ra­de av Tar­ga­ry­en-ät­ten, de val­de i stäl­let att gif­ta in sig i de sju kung­a­ri­ke­na och har där­för kun­nat hål­la en mer iso­le­rad po­si­tion i stör­re po­li­tis­ka händelser och kun­nat be­hål­la en del av si­na la­gar, som att tron­följ­den går till älds­ta bar­net, in­te ba­ra älds­ta so­nen som i res­ten av Wes­te­ros.

Ef­ter att de mör­dat prins Do­ran Mar­tell och hans ar­vinge, prins Trys­ta­ne, har El­la­ria Sand och Obe­ryn Mar­tells oäk­ta dött­rar The sand sna­kes ta­git över. Un­der de­ras led­ning har hu­set Mar­tell och Dor­nes styr­kor in­gått en al­li­ans med Dae­ne­rys Tar­ga­ry­en mot ät­ten Lan­nis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.