And­ra sä­song­en

Game of Thrones - - SAMMANFATTNING -

Bå­da brö­der­na Ba­rat­he­on gör an­språk på tro­nen men Ren­ly dö­das av en skugg­de­mon med Stan­nis an­sik­te. Stan­nis an­fal­ler King’s Lan­ding men hans flot­ta sprängs av grön eld.

Robb skic­kar The­on Greyjoy för att be hans pap­pa Ba­lon om krigs­hjälp. The­on tar i stäl­let Stark-bor­gen Win­ter­fell själv men Bran och Ric­kon Stark flyr. The­on blir svi­ken av si­na eg­na män och fång­ad av hus Bol­ton. Robb blir kär och gif­ter sig med Ta­li­sa trots att han är bort­lo­vad till en Frey-flic­ka.

Dae­ne­rys och hen­nes folk sväl­ter och sö­ker skydd i Qarth där hen­nes dra­kar stjäls av troll­kar­lar.

Arya är fånge i Har­ren­hal. Ef­ter att hon räd­dat Jaqen H’ghar från att brin­na in­ne får hon tre val­fria mord, flykt­hjälp och en vik­tig peng. Jon Snow in­fil­tre­rar vild­ling­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.