Li­ten par­lör – dot­hra­ki

Game of Thrones - - HUS TARGARYEN -

Dae­ne­rys gif­tes un­der tvång in i det­ta häst­folk men en stark kär­lek väx­te fram mel­lan hen­ne och Khal Dro­go. Lär dig ett par fra­ser för att kun­na ta dig ige­nom Es­sos med vär­dig­he­ten i be­håll.

Hur mår du i dag? Hash yer dot­h­rae chek ashekh? Vad är det? Fi­ni ha­zi?

Har du sett min häst? Hash yer ray tih hra­zef an­ni? Är de här hjär­ta­na ät­ba­ra? Hash me laz adak­ha jin zho­ris?

Åt vil­ket håll lig­ger Mot­her of Mountains? Ki­fi­no­si me dot­h­rae Mai­saan Kra­zaa­ji?

Pssst, det finns ing­et ord för tack på dot­hra­ki.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.