Mind­re hus från Ri­ver­lands

Game of Thrones - - STYRKORNA -

Mi­li­tär styr­ka: 5 000

Shu­set Tul­lys va­sal­ler slöt upp på Robbs si­da mot Joff­rey, de bor­de på sin höjd va­ra högst motvil­ligt lo­ja­la med kro­nan. Men det lär sna­ra­re krä­vas nå­gon typ av oc­ku­pa­tions­trup­per för att hål­la Ri­ver­lands i schack.

Ri­ver­lands mi­li­tä­ra styr­ka nämns ald­rig ex­pli­cit i tv-se­ri­en. I böc­ker­na sät­ter de upp 16 500 man från Frey och öv­ri­ga hus. Re­gi­o­nen är ock­så den som har här­jats svå­rast av kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.