Ya­ra & The­on Greyjoy

Game of Thrones - - STYRKORNA -

Mi­li­tär styr­ka: 3 000

Si­ron Is­lands ha­de en stor flot­ta från bör­jan och har li­dit små för­lus­ter un­der kri­gen. När Ya­ra för­lo­ra­de kro­nan mot Eu­ron Greyjoy flyd­de hon, The­on och de­ras sup­port­rar. De seg­la­de till Me­e­reen och för­hand­la­de fram en al­li­ans med Dae­ne­rys. Hon fick 100 skepp med be­sätt­ning och Ya­ra får bli drott­ning över Iron Is­lands.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.