Ut­kas­tad i en far­lig värld – en­sam

Game of Thrones - - PSYKOLOGI - Ka­rak­tär: Arya Stark. Di­a­gnos: Ptsd och de­pres­siv.

Arya är sym­pa­tisk, har en trygg an­knyt­ning till sin fa­milj, är tap­per, em­pa­tisk och han­te­rar svå­ra ut­ma­ning­ar. Men hon har rå­kat ut för så­da­na hemsk­he­ter att hon omöj­ligt är obe­rörd.

– Men­talt stark, vil­ket nog be­ror på en barn­dom fylld av kär­lek, fri­het, lek och ut­bild­ning. Men många i fa­mil­jen har mör­dats och hon har kas­tats ut i en far­lig värld helt en­sam. Hon är led­sen, rädd, emel­lanåt choc­kad och har ptsd. Hon är i stress och pend­lar myc­ket i stäm­nings­lä­ge. Mest frisk av de här fy­ra, och den som fak­tiskt kan få hjälp till att få ett bra liv.

Arya Stark är fris­kast i den här kvar­tet­ten och den som skul­le kun­na få ett bra liv igen. Men obe­rörd är hon in­te och först mås­te hon över­le­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.