Kra­ken

Game of Thrones - - HUS GREYJOY -

Kra­ken är ha­vets skräck, en jät­te­bläck­fisk som kan dra ner ett helt skepp un­der ytan. Monst­ret ses som en myt i Wes­te­ros sam­ti­digt som ha­vet sö­der om Dor­ne sägs va­ra fullt av dem. Blod ska dra dem till ytan.

Kra­ken är sym­bo­len för ät­ten Greyjoy. Bland fan­sen finns fle­ra te­o­ri­er, vis­sa tror att Eu­ron Greyjoy ska åkal­la monst­ret med hjälp av blods­ma­gi, me­dan en del tror att kra­ken är en me­ta­for för den nya flot­ta han byg­ger.

Viss­te du att kra­ken kom­mer från det svens­ka och nors­ka or­det kra­ke, som i stac­kars kra­ke? Det har an­vänts som be­näm­ning på sva­ga el­ler sju­ka djur och män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.