Per­so­nen du blev kär i som barn är kall­ham­rad

Game of Thrones - - SEX & RE­LA­TIO­NER -

OL­LE SVA­RAR: I min po­si­tion som all­ve­tan­de me­dicus amour stö­ter jag of­ta på rid­da­re, sjö­fa­ra­re och bön­der där kär­le­ken har fal­nat. Of­ta be­ror det på att kär­leks­re­la­tio­nen bör­ja­de för ti­digt. Som yng­ling är du in­te sam­ma per­son som vux­en. Det gör att per­so­nen du blev kär i som barn nu in­te är den­sam­me. I ditt fall ser jag dess­utom var­nings­flag­gor va­ja över er re­la­tion då ditt hjär­tas dam ver­kar ha ut­veck­lats till en syn­ner­li­gen kall­ham­rad de­spot. För att in­te själv ris­ke­ra att bli bränd på bål bör du över­vä­ga din re­la­tion och gå vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.