Du be­hö­ver hett mys på skinn­fäl­lar­na nu

Game of Thrones - - SEX & RELATIONER -

OL­LE SVA­RAR: Grat­tis till ditt spek­ta­ku­lä­ra ut­se­en­de. Du be­ordras här­med att om­fam­na din stor­lek i stäl­let för att gå runt på vid­der­na och dep­pa. Din längd och styr­ka gör dig unik och ger dig ka­rak­tär. Nå­got som samt­li­ga kung­a­dö­mens prin­ses­sor helt sak­nar. Gäl­lan­de ”kil­len på job­bet” bör du ome­del­bart läg­ra den hung­ri­ge her­ren trots hans av­sak­nad av äd­la­re si­dor. Hett mys på skinn­fäl­len är pre­cis vad du be­hö­ver just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.