NA­KET OCH VÅLD

Game of Thrones - - KÖNSROLLER -

Det är väl­digt myc­ket na­ket som in­te be­hövs för hand­ling­en.

Se­ri­en vi­sar myc­ket sexuellt våld mot kvin­nor.

Fler sce­ner än vad som finns i böc­ker­na ut­spe­lar sig på bor­del­ler, där det kryl­lar av nak­na kvin­nor.

Dri­ver bor­dell

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.