BLEV ÄNKOR – DÅ FICK DE MAKT

Game of Thrones - - KÖNSROLLER -

De två kvin­nor som har haft nå­gon makt i Wes­te­ros, Cer­sei Lan­nis­ter och Ly­sa Ar­ryn, har fått den ge­nom att bli änkor och via sin ställ­ning som mam­ma till den är­van­de so­nen. Bå­da fram­ställs som men­talt in­sta­bi­la och ir­ra­tio­nel­la.

Ly­sa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.