Hål­ler koll

Game of Thrones - - FAKTAKOLLARNA -

Namn: Lin­da An­tons­son och Elio M Gar­cia. Ål­der: 42, 38. Bor: Nö­dinge. Gör: Fors­ka­re, för­fat­ta­re och ”Ga­me of thro­nes”-ex­per­ter. Har skri­vit ”En värld av is och eld” med Ge­or­ge RR Martin.

Vi re­di­ge­ra­de och kor­ta­de hans tex­ter. Han skri­ver väl­digt långt. HISTO­RI­ENS VÄK­TA­RE Elio M Gar­cia och Lin­da An­tons­son hjäl­per Ge­or­ge RR Martin att hål­la re­da på ”Ga­me of thro­nes”-värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.