Jon = den ut­lo­va­de

Game of Thrones - - FANTEORIER -

Azor Ahai ska le­da kri­get mot mörk­ret och ky­lan. En­ligt pro­fe­ti­an ska hen fö­das bland salt och rök, un­der en blö­dan­de stjär­na, väc­ka dra­kar ur sten och bä­ra ett flam­man­de svärd. Kan det­ta va­ra Jon Snow?

När vi får ve­ta att Lyanna Stark är Jons mam­ma pla­ce­rar Ned Day­nes svärd, Dawn, vid säng­ens fo­tän­da. Svär­det sägs ha smi­dits från hjär­tat av en fal­len stjär­na.

Salt och rök? Mam­ma Ly­an­nas tå­rar in­ne­hål­ler salt och tå­rar åter­kom­mer även då Jon dö­das. När Jon dör i boken sti­ger rök från det blö­dan­de så­ret i den kal­la luf­ten. När han se­dan åter­uppli­vas är rö­ken åter­i­gen där.

Nå­gon dra­ke har Jon Snow in­te väckt till liv, men fle­ra te­o­ri­er går ut på att det finns en dra­ke un­der mu­ren och en un­der Win­ter­fell.

Och det flam­man­de svär­det kanske in­te alls är ett svärd, ut­an en grupp svart­kläd­da män? I eden som svärs av nat­tens väk­ta­re finns stro­fen ”Jag är svär­det i mörk­ret. Jag är el­den som brän­ner mot ky­lan, lju­set som för med sig gry­ning­en”.

In­te över­ty­gad? Låt mig på­min­na om Me­li­san­dres öns­kan om att få ”se en glimt av Azor Ahai, men allt hon ser är snö”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.