En dra­ke ut­an eld

Game of Thrones - - FANTEORIER -

Histo­ri­er­na om is­dra­kar är många. Martin har ex­em­pel­vis skri­vit en bok som he­ter just ”Is­dra­ken”. I böc­ker­na tän­ker Jon Snow föl­jan­de: ”Vägen un­der mu­ren var li­ka mörk och kall som en is­dra­kes mage”. Vi vet även att white wal­kers an­vänt sig av is­spind­lar, så det vo­re väl in­te helt otänk­bart att se mu­ren fal­la, dra­ken som sägs vi­la där­un­der väc­kas till liv och se­dan ri­das av låt oss sä­ga Natt­kung­en?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.