Var är grab­bar­na?

Game of Thrones - - HUS ARRYN OCH TYRELL -

Viss­te du att vi sak­nar ett par Ty­rell­brö­der från böc­ker­na? Det är i och för sig så pass många namn att hål­la re­da på att det räc­ker och blir över i den här sa­gan, så att se­ri­en valt att för­enk­la li­te är in­te kons­tigt. Men i böc­ker­na stif­tar vi även en yt­lig be­kant­skap med Wil­las Ty­rell, den älds­ta so­nen och arv­ta­ga­ren till Hig­h­gar­den.

Han har fått be­net kros­sat ef­ter att ha ham­nat un­ der sin häst i en tur­ne­ring.

Den and­re so­nen är Gar­lan, of­ta kal­lad Gar­land the Gal­lant (den mo­di­ge). Han är än­nu skick­li­ga­re än lil­le­bror Lo­ras med ett svärd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.