”GA­ME OF THRO­NES THEME”

Game of Thrones - - MUSIKEN -

Är me­del­tids­vec­kor el­ler vec­ko­långa roll­spelsaft­nar kom­plet­ta ut­an se­ri­ens led­mo­tiv? Vo­re in­te det som att del­ta i ett tor­ner­spel ut­an lans? Mu­si­ken i vin­jet­ten är i dag li­ka för­knip­pad med fantasy som fil­men ”Gud­fa­dern” är med maf­fi­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.