”LIGHT OF THE SEVEN”

Game of Thrones - - MUSIKEN -

Det mest ef­fekt­ful­la styc­ket som kom­po­si­tö­ren Ra­min Dja­wa­di hit­tills har skri­vit till se­ri­en. ”Light of the seven” ton­sät­ter den sug­ges­ti­va in­led­ning­en av av­snit­tet ”The winds of winter”. Pi­a­no­me­lo­din på­min­ner om ton­sät­ta­ren Michael Ny­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.