”THE MAGICIANS”

Game of Thrones - - TV-SOMMAR -

”Har­ry Pot­ter för vux­na”. Så har den här fan­ta­sy­se­ri­en ba­se­rad på Lev Gross­mans ”Ma­gi­ker­na” och dess upp­föl­ja­re of­ta be­skri­vits. Tänk ett hem­ligt uni­ver­si­tet som är spe­ci­a­li­se­rat på ma­gi, med äld­re ele­ver och en mör­ka­re, sex­i­ga­re ton. Jäm­fö­rel­sen med JK Row­lings värld är väl är­ligt ta­lat mer smick­ran­de än vad ”The magicians” egent­li­gen för­tjä­nar – men det finns ab­so­lut in­slag att upp­skat­ta här. Var: HBO Nor­dic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.