”AME­RI­CAN GODS”

Game of Thrones - - TV-SOMMAR -

Strålade snygg och väl­digt kom­plex vår­ny­het ba­se­rad på Neil Gai­mans ro­man med sam­ma namn, om ett USA där de ur­gam­la gu­dar­na är på kol­li­sions­kurs med de nya, yt­li­ga som folk till­ber i dag. Ricky Whitt­le spe­lar hu­vud­rol­len som ex­fång­en Sha­dow Moon, som motvil­ligt bör­jar job­ba åt den ha­le Mr Wed­nes­day (evi­ga ”De­ad­wood”­fa­vo­ri­ten Ian Mcs­ha­ne), som i själ­va ver­ket är gu­den Oden – men all­ra ro­li­gast för oss svens­kar är så klart att se Peter Stor­ma­re i sitt es­se som den blod­törs­ti­ge sla­vis­ke gam­le gu­den Czer­no­bog. In­veck­lat men här­ligt!

Var: Ama­zon Pri­me Vi­deo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.