Sex tv-se­ri­er som räd­dar som­ma­ren

Game of Thrones - - TV-SOMMAR -

”Ga­me of thro­nes” är gen­rens

odis­ku­tab­la ko­nung.

Men det finns fler skö­na se­ri­er som på ett el­ler an­nat sätt syss­lar med fantasy. Af­ton­bla­dets tv-ex­pert Ka­ro­li­na Fjell­borg tip­sar

om sex fa­vo­ri­ter på strea­ming­tjäns­ter­na.

Sha­dow Moon (Ricky Whitt­le) spe­lar ett par­ti dam mot gu­den Czer­no­bog (Peter Stor­ma­re) i ”Ame­ri­can gods”.

Foto: FREEMANTLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.