Hal­lon- och ba­nan­muf­fins

Glutenfritt - - Register -

cir­ka 10 styc­ken

2 dl man­del­mjöl OO

½ dl ko­kos­mjöl OO

1 tsk bak­pul­ver OO

1 tsk va­nilj­pul­ver OO

2 mog­na ba­na­ner OO

3 ägg OO

Färs­ka el­ler frys­ta hal­lon OO

1 2

3

4

Mo­sa ba­na­ner­na och rör ihop med äg­gen. Blan­da i de tor­ra in­gre­di­en­ser­na. Rör ihop or­dent­ligt. Sätt muf­fins­for­mar på en bak­plåt el­ler muf­fins­form. Klic­ka i sme­ten i for­mar­na. Tryck i ett hal­lon i var­je form. Gräd­da i ugn 200 gra­der i 10 mi­nu­ter.

1 2

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.