Rocky ro­ad­ka­ka

Glutenfritt - - Register -

100 g 70 % cho­klad­ka­ka OO

½ dl ko­kos­fett OO

2 ägg OO

3 msk rå­soc­ker OO

2 dl man­del­mjöl OO

1 dl rår­ris­mjöl OO

2 tsk bak­pul­ver OO

Even­tu­ellt li­te extra ko­kos­fett och se­sam­frön OO el­ler ko­kos­fling­or för att smör­ja och bröa for­men Top­ping:

100 g 70 % cho­klad­ka­ka OO

20 g ko­kos­fett OO

val­nöt­ter, jord­nöt­ter el­ler blan­dan­de nöt­ter OO

mi­ni­ma­räng­er el­ler marsh­mal­lows OO

Smält cho­klad och ko­kos­fett. Vis­pa ägg och soc­ker. Blan­da sam­man med de tor­ra in­gre­di­en­ser­na. Smörj en form med ko­kos­fett och bröa med se­sam­frön el­ler ko­kos­fling­or, al­ter­na­tivt lägg bak­plåts­pap­per i en form 20 × 20 cen­ti­me­ter. Gräd­da i ugn 250 gra­der i cir­ka 8–10 mi­nu­ter. Smält cho­klad och ko­kos­fett, bred över ka­kan och lägg på marsh­mal­lows el­ler mi­ni ma­räng­er och nöt­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.