Flapjacks

Glutenfritt - - Register -

1 dl ko­kos­ol­ja OO

1 ½ dl ho­nung OO

½ dl chi­a­frö OO

½ dl ri­ven ko­kos OO

1 dl hac­ka­de val­nöt­ter OO

½ dl tor­ka­de tran­bär OO

½ dl hac­kad 70% cho­klad OO

Smält ko­kos­ol­jan och blan­da i ho­nung­en. Blan­da med öv­ri­ga ingre­di­en­ser. Tryck ut bland­ning­en i en ugns­fast form, klädd med bak­plåts­pap­per. Välj själv stor­lek på for­men, be­ro­en­de på hur tjoc­ka Flapjacks du vill ha. Gräd­da i ugn 175 gra­der i 25–30 mi­nu­ter. Låt sval­na in­nan du skär i bi­tar. För­va­ras väl för­slu­tet an­nars tor­kar de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.