Man­del­plät­tar med su­per­bär

Su­per­bär är en bland­ning av oli­ka bär som är extra ri­ka på an­tiox­i­dan­ter - ex­em­pel­vis hav­torn, go­ji­bär, blå­bär och björn­bär.

Glutenfritt - - Frukost - RE­CEPT: KLA­RA DESSER FO­TO: HANS DESSER

1 por­tion

1 ägg OO

¾ dl gräd­de, ko­kos­mjölk el­ler vat­ten OO

½ dl man­del­mjöl OO

1 tsk fi­ber­husk OO

1–2 msk smör/ko­kos­fett OO

½ dl su­per­bär OO

2 msk crè­me fraiche OO

1

2

3

Vis­pa ihop ägg, väts­ka, man­del­mjöl och fi­ber­husk med el­visp. Låt sme­ten sväl­la någ­ra mi­nu­ter. Stek i smör el­ler ko­kos­fett i ett plättjärn nå­gon mi­nut på var­je si­da. Ser­ve­ra med bär och en klick crè­me fraiche.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.