Kyck­lingsal­lad med ton­fis­k­sås

Ma­tig sal­lad som är en lyc­kad kom­bi­na­tion av Niz­za­sal­lad och vi­tel­lo ton­na­to. Till­sam­mans med den smak­ri­ka dres­sing­en är den här sal­la­den en fa­vo­rit.

Glutenfritt - - Lunch - RE­CEPT: CA­RO­LI­NE HOFBERG FO­TO: OVE LIND­FORS RE­CEPT: CHRISTI­NA ASPLUND FO­TO: THO­MAS CARLÉN

4 por­tio­ner

750 g färsk­po­ta­tis OO

150 g ha­ri­cots verts OO

3 msk oliv­ol­ja OO

2 msk ci­tronsaft OO

flingsalt OO

ny­mald pep­par OO

3 msk re­pa­de tim­jan­blad OO

1 gril­lad kyckling OO

½ gur­ka OO

250 g cock­tail­to­ma­ter OO

1 hu­vud ro­man­sal­lad OO

4 hård­kok­ta ägg, klyf­ta­de OO

2 sal­lads­lö­kar, strim­la­de OO

1 dl svar­ta oli­ver OO Dres­sing:

1 burk ton­fisk i vat­ten OO

2 msk ka­pris OO

3 msk ma­jon­näs OO

2 msk pres­sad ci­tron OO

¾ dl grädd­fil OO

flingsalt OO

ny­mald pep­par OO

1

2

3 4

5

Ko­ka po­ta­ti­sen i lätt­sal­tat vat­ten. Låt ånga av och de­la i hal­vor. Ko­ka bö­nor­na mju­ka i lätt­sal­tat vat­ten. Låt sval­na. Blan­da med oliv­ol­ja, ci­tronsaft, salt, pep­par och tim­jan. De­la kyck­ling­en i mind­re bi­tar. Skär gur­kan i bi­tar och de­la to­ma­ter­na. Vänd ner kyckling, gur­ka och to­ma­ter. Dres­sing: Låt ton­fis­ken rin­na av. Mixa ton­fisk, ka­pris, ma­jon­näs och ci­tron. Vänd ner grädd­fil och sma­ka av med salt och pep­par. Lägg grön­sal­la­den på ett fat. För­de­la kyck­lingsal­la­den över. Top­pa med klyf­ta­de ägg, strim­lad lök och oli­ver. Ser­ve­ra med dres­sing­en.

1

2

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.