Ank­bröst med fräsch vin­ter­sal­lad

Nå­gon form av frukt är all­tid gott till­sam­mans med få­gel. Den här frä­scha sal­la­den in­ne­hål­ler bå­de tor­ka­de ap­ri­ko­ser och färs­ka fi­kon.

Glutenfritt - - Lunch -

4 por­tio­ner

2 ank­bröst, cir­ka 300 g OO

flingsalt OO

ny­mald pep­par OO

smör OO Sal­lad:

1 en­di­ve OO

1 röd­lök OO

3 fi­kon OO

50 g val­nöt­ter OO

150 g äde­lost OO

cir­ka 75 g ba­byspe­nat OO

1 dl tor­ka­de ap­ri­ko­ser, strim­la­de OO

4 msk oliv­ol­ja OO

2 msk bal­sam­vi­nä­ger OO

flingsalt OO

ny­mald pep­par OO

Ank­brös­ten: Sätt ug­nen på 150 gra­der. Skär ett rut­möns­ter i ank­brös­tens skinn­si­da. Kryd­da med salt och pep­par. Bryn skinn­si­dan gyl­len­brun och knap­rig i smör. Vänd och bryn yt­ter­li­ga­re ett par mi­nu­ter. Lägg över ank­brös­ten i en ugns­fast form och stick in en ter­mo­me­ter i den tjoc­kas­te de­len. Ef­ter­stek i mit­ten av ug­nen tills ter­mo­me­tern vi­sar 60 gra­der. Ta ut och vi­ra in ank­brös­ten i alu­mi­ni­um­fo­lie. Låt vi­la 5 mi­nu­ter tills tem­pe­ra­tu­ren gått upp till 62 gra­der. Sal­la­den: De­la en­di­ven i blad, ski­va lö­ken, klyf­ta fi­ko­nen, de­la nöt­ter­na i mind­re bi­tar och smu­la os­ten. Lägg upp in­gre­di­en­ser­na till sal­la­den på ett fat el­ler på tall­ri­kar. Ring­la över ol­ja och vi­nä­ger, kryd­da med salt och pep­par. Ser­ve­ra med ank­brös­tet som du skär upp i tun­na ski­vor bred­vid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.