Äggw­rap med spar­ris, lax, spe­nat & fe­ta­ost­kräm

Glutenfritt - - Lunch - RE­CEPT: EMELIE HALL­BÄCK FO­TO: MAR­TIN SKREDSVIK RE­CEPT: CA­RO­LI­NE HOFBERG FO­TO: OVE LIND­FORS

4 por­tio­ner

5 ägg OO

salt OO

cir­ka 3 msk vat­ten, mjölk el­ler gräd­de OO

smör el­ler ol­ja till stek­ning OO Spe­nat­pesto:

150 g fe­ta­ost OO

100 g spe­nat el­ler ruco­la OO

1–2 msk oliv­ol­ja OO

1 lök, li­ten och fin­hac­kad OO

svart­pep­par OO Till ser­ve­ring:

1–2 spar­ris­knip­pen OO

cir­ka 4 ski­vor lax, rökt el­ler gra­vad OO

spe­nat, el­ler an­nan sal­lad som fyll­ning i OO

wra­pen

1

2

3

4

Vis­pa ihop ägg, salt och vat­ten. Värm upp en stek­pan­na på me­del­vär­me med en klick smör el­ler ol­ja. Häll äggsmet i en stek­pan­na så den täc­ker bot­ten men in­te blir för tjock. Ha in­te för hög vär­me, då blir kva­li­te­ten på äggw­ra­pen säm­re. Ju läng­re stek­tid, desto se­ga­re blir äg­get och då hål­ler wra­pen ihop fyll­ning­en bätt­re. Blan­da un­der ti­den in­gre­di­en­ser­na till peston. Mixa fe­ta­ost, spe­nat, oliv­ol­ja till en slät kräm, blan­da i fin­hac­kad lök. Sma­ka av med pep­par och even­tu­ellt mer oliv­ol­ja. Put­sa spar­ri­sen och ko­ka un­der någ­ra mi­nu­ter i lätt­sal­tat vat­ten. Skölj spar­ri­sen i kallt vat­ten el­ler välj att gö­ra en var­ma­re wrap, det är en smak­sak. Var­va pesto, lax, spe­nat och spar­ris i äggw­ra­pen. Rul­la ihop och ät direkt.

1

2

3

4

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.