Po­ta­tis­puc­kar med sweet chi­lisås

Glutenfritt - - Lunch -

4 por­tio­ner

cir­ka 500 g söt­po­ta­tis OO

1 dl rö­da lin­ser OO

1 röd chi­li­frukt OO

1 msk oliv­ol­ja OO

cir­ka 2 msk po­ta­tis­mjöl OO

1 dl pur­jo­lök, hac­kad OO

1 pres­sad vit­löks­klyf­ta OO

1 tsk färsk ri­ven ing­e­fä­ra OO

3 msk ko­ri­an­der, hac­kad OO

cir­ka 1 tsk salt OO

2 krm sam­bal oe­lek OO Till stek­ning:

se­sam­frö OO

smör el­ler sol­ros­ol­ja OO Till ser­ve­ring:

sweet chi­lisås OO

li­meklyf­tor OO Oowo­ka­de grön­sa­ker

Ska­la po­ta­ti­sen och ko­ka den mjuk i lätt­sal­tat vat­ten. Häll av kok­vatt­net. Ko­ka lin­ser­na en­ligt för­pack­ning­en, cir­ka 10 mi­nu­ter. Låt rin­na av ge­nom en sil och pres­sa ur all väts­ka. Låt lin­ser och potatis sval­na nå­got och mo­sa till en gry­nig mas­sa. Klyv, kär­na ur och fin­hac­ka chi­li­fruk­ten. Blan­da al­la ingre­di­en­ser till po­ta­tiss­me­ten. Om sme­ten känns för lös, till­sätt mer po­ta­tis­mjöl. For­ma sme­ten till 16 bif­far. Vänd dem i se­sam­frö. Stek cir­ka 2 mi­nu­ter­på var­je si­da. Ser­ve­ra med sweet chi­lisås, li­me och wo­ka­de grön­sa­ker.

4 por­tio­ner

700 g fast potatis OO

½ pur­jo­lök OO

300 g gra­vad lax i ski­vor OO

2 dl gräd­de OO

1 ½ msk se­nap OO

1 msk ho­nung OO

2 msk hac­kad dill OO

salt & vit­pep­par OO

25 g smör i klic­kar OO Gar­ne­ra med:

dill, klippt OO

Ska­la och ski­va po­ta­ti­sen på man­do­lin i en halv cen­ti­me­ter tjoc­ka ski­vor. Skär ski­vor­na i en halv cen­ti­me­ter tjoc­ka sta­var. Skär pur­jo­lö­ken i ski­vor. Lägg hälf­ten av po­ta­ti­sen och pur­jo­lö­ken i en smord, ugns­fast form. Lägg ski­vor av lax ovan­på. Täck med res­ten av pur­jo­lö­ken och po­ta­ti­sen. Vis­pa sam­man gräd­de, se­nap, ho­nung, dill, salt och vit­pep­par i en bun­ke. Häll bland­ning­en över po­ta­ti­sen. För­de­la klic­kar av smö­ret ovan­på. Gräd­da lax­fres­tel­sen i ned­re de­len av ug­nen på 225 gra­der i cir­ka 30 mi­nu­ter. Gar­ne­ra med klippt dill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.