Rostad pum­pa­sop­pa med in­dis­ka sma­ker Lax­fres­tel­se med gra­vad lax & strim­lad potatis

Glutenfritt - - Lunch - RE­CEPT: CA­RO­LI­NE HOFBERG FO­TO: OVE LIND­FORS RE­CEPT: CHRISTI­NA ASPLUND FO­TO: THO­MAS CARLÉN

4 por­tio­ner

1 kg pum­pa, till ex­em­pel but­ter­nut OO

oliv­ol­ja OO

1 gul lök OO

2 vit­löks­klyf­tor OO

2 msk fin­hac­kad, färsk ing­e­fä­ra OO

2 tsk ga­ram ma­sa­la (in­disk krydd­bland­ning) OO

1 krm chi­li­fla­kes OO

5 dl vat­ten OO

1 tär­ning grön­saks­bul­jong OO

1 burk ko­kos­mjölk, 400 ml OO Till ser­ve­ring:

tur­kisk yog­hurt OO

sul­tan­rus­sin (even­tu­ellt blöt­lag­da en stund i OO varmt vat­ten) ko­ri­an­der OO

1

2

3

4

Sätt ug­nen på 200 gra­der. Ska­la och skär pum­pan i bi­tar. Blan­da med 2 msk oliv­ol­ja på en plåt med bak­plåts­pap­per. Ros­ta i mit­ten av ug­nen i cir­ka 20 mi­nu­ter. Hac­ka lök och vit­lök. Fräs lö­ken i oliv­ol­ja ut­an att den tar färg. Blan­da i vit­lök, ing­e­fä­ra, ga­ram ma­sa­la och chi­li­fla­kes och låt frä­sa med en li­ten stund. Blan­da i pum­pan och rör om. Till­sätt vat­ten, bul­jong och ko­kos­mjölk. Ko­ka un­der lock i cir­ka 10 mi­nu­ter. Mixa sop­pan slät. Sma­ka av med salt. Top­pa sop­pan med yog­hurt, rus­sin och ko­ri­an­der.

1

2

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.