Jord­ärt­skocks­sop­pa med kan­ta­rel­ler

En len sop­pa som bju­der på ett su­per­gott svamp­fräs med rå­stekt jord­ärt­skoc­ka och äpp­le.

Glutenfritt - - Lunch - FO­TO: PE­TER JONS­SON RE­CEPT: KRISTI­NA ERIKS­SON FO­TO: AN­NI­KA BRO­MAN

4 por­tio­ner

350 g jord­ärt­skoc­ka, ska­lad (cir­ka 700 g OO oska­lad) 7 dl grön­saks­bul­jong OO

1 dl torrt vitt vin OO

2 dl mat­lag­nings­gräd­de OO

salt OO

vit­pep­par OO

1 tsk vitvins­vi­nä­ger OO

½ dl äp­pel­ci­der, torr OO Till­be­hör:

4 me­del­sto­ra, råa jord­ärt­skoc­kor, (cir­ka 2 dl OO tär­na­de) ½ ci­tron, saft OO

1 scha­lot­ten­lök OO

½ l kan­ta­rel­ler OO

1 msk smör OO

svart­pep­par OO

1 äpp­le, tär­nat OO

tim­jan, färsk OO

1

2

3

4

5

6

Ska­la jord­ärt­skoc­kor­na bå­de till sop­pan och till­be­hö­ren. Tär­na någ­ra skoc­kor fint, så att du får un­ge­fär 2 dl. Lägg t­är­ning­ar­na i kallt vat­ten med li­te pres­sad ci­tron. De­la res­ten av skoc­kor­na i mind­re­bi­tar och ko­ka dem mju­ka i bul­jon­g och vin, cir­ka 7 mi­nu­ter. Till­sätt gräd­de och låt sop­pan ko­ka ihop på svag vär­me. Mixa sop­pan slät och smak­sätt med salt, pep­par och vi­nä­ger. Slå på ci­der strax fö­re ser­ve­ring, så att ­sop­pan skum­mar fint i tall­ri­ken. Top­ping: Ska­la och fin­hac­ka lö­ken och stek den i smör till­sam­mans med kan­ta­rel­ler­na me­dan sop­pan ko­kar. Sma­ka av med salt och li­te svart­pep­par. Blan­da ner de råa jord­ärt­skocks­tär­ning­ar­na och äp­pel­tär­ning­ar­na i svamp­frä­set och fräs yt­ter­li­ga­re nå­gon mi­nut. För­de­la svamp­frä­set i skå­lar och slå den he­ta sop­pan över. De­ko­re­ra med re­pa­de tim­jans­blad.

1

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.